خدمات

 

خدمات قابل ارائه توسط شرکت

 

1- اجرای پروژه های زیر ساختی در حوزه آب وفاضلاب نظیر

 

  • احداث تصفیه خانه های آب وفاضلاب
  • احداث مخازن بتنی سنگین در احجام مختلف
  • احداث خطوط انتقال آب وفاضلاب
  • احداث شبکه توزیع آب وخطوط جمع آوری شبکه فاضلاب
  • احداث ایستگاه های پمپاژ با ظرفیت های مختلف

2-تعمیر ونگهداری وبهره برداری وحفاظت از تاسیسات در مدار آب وفاضلاب ،نظیر

  • تصفیه خانه های آب وفاضلاب
  • ایستگاه های پمپاژ
  • خطوط انتقال آب وفاضلاب
  • چاه ها ومخازن ذخیره
  • شبکه توزیع وشبکه جمع آوری فاضلاب

3-مطالعه ومهندسی مجدد تاسیسات در مدار آب وفاضلاب با رویکرد ارتقا ، بهسازی واستفاده از ظرفیت های بهره برداری
4- مطالعه وبررسی میزان مصرف انرژی در تاسیسات آب وفاضلاب واستاندارد نمودن آن
5- اجرای پروژه های مدیریت آب بدون درآمد
6_احیا چاه های آب با اخرین متد وروش
7-نمایندگی کنتورهای الترا سونیک و کنتورهای مغناطیسی از کشور کره جنوبی با سه سال گارانتی و 10 سال خدمات پس ازفروش و ارائه آموزش های مورد نیاز